ARPA(BEYAZ) İşlem Adeti: En az: 0.880 | En çok: 0.900
BUĞDAY(MAKARNALIK) İşlem Adeti: En az: 0.990 | En çok: 1.030
MISIR (YEMLİK) İşlem Adeti: En az: 0.770 | En çok: 0.820
K. FASULYE İşlem Adeti: En az: 3.000 | En çok: 3.500
NOHUT İşlem Adeti: En az: 8.800 | En çok: 9.200
 
 


  ÜYELİK İŞLEMLERİ

Karaman Ticaret Borsası Üyelik İçin Gerekli Belgeler


Gerçek Kişi

 1. İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna tabii maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili gazetesi veya Türkiye esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği yada sicil tasdiknamesi
 2. Noter tasdikli imza sirküleri (FOTOKOPİ OLMAYACAK)
 3. Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf,
 4. Vergi levhası fotokopisi veya vergi kaydını gösterir belge
 5. İkametgah (NÜFUS DAİRESİNDEN)
 6. Mevzuatla istenen ve gerekli görülecek diğer belgeler, (KEFİL VEYA TEMİNAT MEKTUBU )

Not: Sicil tasdiknamesinde veya vergi levhasındaki nace faaliyet kodu Borsa kotasyonundaki ürünlerin alım satım faaliyet kodu olması gerekir.

Gerçek Kişi Üye Kayıt Formu

Tüzel Kişi

 1. Tescil ilanının Yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği veya ticaret sicili tasdiknamesi,
 2. Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri (FOTOKOPİ OLMAYACAK)
 3. Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğraf,
 4. Vergi levhası fotokopisi veya vergi kaydını gösterir belge
 5. İmzaya yetkililerin ikametgah belgeleri
 6. Mevzuatla istenen ve gerekli görülecek diğer belgeler, (KEFİL VEYA TEMİNAT MEKTUBU)

Not: Not: Sicil tasdiknamesinde veya vergi levhasındaki nace faaliyet kodu Borsa kotasyonundaki ürünlerin alım satım faaliyet kodu olması gerekir.

Tüzel Kişi Üye Kayıt Formu  
  Üye Bilgi Güncelleme Formu


  MENÜLER

Üye Aidat Tarifeleri
Üye Aidat İşlemleri
Yıllık Aidat
Aidat Ödeme kanalları
 
 
 
 
   ETKİNLİK TAKVİMİ
 


2017-2020 Stratejik Planımızda Hangi Konulara Ağırlık Göstermemizi İstersiniz?
Ekonomik ve Sosyal Çalışmalar
Borsacılık Faaliyetleri
Bilgi, Danışmanlık ve Destek
İş Geliştirme ve Eğitim

 
 
TOBB  
TOBB ETÜ - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi  
ABİGEM - Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri
TOBB Sanayi Veri Tabanı  
TEPAV - Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı  
MEYBEM - Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri
Kobi Bilgi Sitesi  
KGF - Kredi Garanti Fonu  
GTİ - Gümrük ve Turizm İşletmeleri
TOBB TV  
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi  
BALO - Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar
UMEM Beceri 10 Projesi  
TOBB Türkiye Fuar Rehberi  
İKV - İktisadi Kalkınma Vakfı
               
Her hakkı saklıdır.© 2014 Karaman Ticaret Borsası                 
 
Online Ziyaretçi Sayısı :
2
E-Posta : info@karamantb.org.tr   
Toplam Ziyaretçi Sayısı :
3988