KARAMAN TİCARET BORSASI
MENU

Yıllık Aidat

KaramanTicaret Borsası üyelerine aşağıdaki tarife esas alınarak Yıllık Aidat tahakkuk edilir.

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

2022 Yılı Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarifesi

     

Derecesi

Kayıt Ücreti

Yıllık Aidat

1. Derece

1.100,00 TL

1.100,00 TL

2. Derece

560,00 TL

560,00 TL

3. Derece

550,00 TL

550,00 TL

4. Derece

540,00 TL

540,00 TL

5. Derece

530,00 TL

530,00 TL

6. Derece

520,00 TL

520,00 TL

7. Derece

510,00 TL

510,00 TL

     

Değişikliklerin Bildirilmesi Borsalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları borsalara bildirmek zorundadır.

5174 Sayılı Kanun gereğince, Karaman Ticaret Borsası'na kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl, yıllık aidat iki eşit taksitte tahsil edilir.

Yıllık Aidatların son ödeme günü

1. Taksit 30 HAZİRAN
2. Taksit 31 EKİM

Zamanında ödenmeyen aidatlara 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı uygulanır. Aidatlar Borsa üyeliği devam ettiği sürece tahakkuk ve tahsil edilir.