KARAMAN TİCARET BORSASI
MENU

Karaman Ticaret Borsası Üyelik İçin Gerekli Belgeler 

Gerçek Kişi

 1. Üyelik başvuru dilekçesi
 2. İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna tabii maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili gazetesi veya Türkiye esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği yâda sicil tasdiknamesi
 3. Esnaf/Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı bulunan faaliyetlerini gösterir belge
 4. Noter tasdikli imza sirküleri (ASLI)
 5. Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf
 6. Kimlik fotokopisi
 7. Vergi levhası fotokopisi veya vergi kaydını gösterir belge
 8. İkametgâh
 9. Teminat mektubu
 10. Noter onaylı taahhütname (TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ)
 11. Beyanname (Gerçek Kişi Üye Kayıt Formu)
 12. Sermayeye göre belirlenmiş peşin kaydiye ücreti

Not: Sicil tasdiknamesinde veya vergi levhasındaki nace faaliyet kodu Borsa kotasyonundaki ürünlerin alım satım faaliyet kodu olması gerekir.

Tüzel Kişi

 1. Üyelik başvuru dilekçesi
 2. Tescil ilanının Yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği veya ticaret sicili tasdiknamesi
 3. Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı bulunan faaliyetlerini gösterir belge
 4. Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri (FOTOKOPİ OLMAYACAK)
 5. Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğraf
 6. Temsilcilerin kimlik fotokopileri
 7. Vergi levhası fotokopisi veya vergi kaydını gösterir belge
 8. İmzaya yetkililerin ikametgâh belgeleri
 9. Teminat mektubu
 10. Noter onaylı taahhütname (TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ)
 11. Beyanname (Tüzel Kişi Üye Kayıt Formu)
 12. Sermayeye göre belirlenmiş peşin kaydiye ücreti

Not: Sicil tasdiknamesinde veya vergi levhasındaki nace faaliyet kodu Borsa kotasyonundaki ürünlerin alım satım faaliyet kodu olması gerekir.