KARAMAN TİCARET BORSASI
MENU

Değerli Üyelerimiz; Ticaret Borsaları bulundukları ilin ve bölgenin ekonomik, sosyal kalkınmalarında aktif rol üstlenmektedirler. 1984 yılında kurulan ve 38 yıllık hizmet geçmişine sahip olan Karaman Ticaret Borsası ilimizin ve üyelerin gelişimine katkı sağlamayı amaç ve hedef edinmiştir.

İlimiz, konumu ve coğrafi özellikleri bakımından ülkemizin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri konumundadır. Zengin ürün çeşitliliğimiz tarıma dayalı gıda sanayinin ilimizde gelişmesini sağlamıştır.

Yaşanan değişim ve dönüşümleri Borsa Yönetimi olarak bizlerin ve çalışan personellerin hizmet süresince neler yapacağı, ne tür projeler uygulayacağımız, il ekonomisine katma değer yaratacak girişimlerde bulunacağımız, borsamız bünyemizde yenilikler üretmek, sürdürülebilirlik hizmet kalitesini oluşturmak, planlarımızı belirlenen hedeflere doğru taşımak için çalışmalara devam edeceğiz.

Karaman Ticaret Borsasını bölgenin ve Türkiye’nin en gözde borsalarından biri yapmaya kararlıyız. Herkese kucak açan bir anlayış içerisindeyiz. Borsacılık faaliyetlerinde öncü bir Karaman Ticaret Borsası olacaktır. Çalışma arkadaşlarımız ve ekibimizle büyük işler başaracağımızdan endişemiz yok. En iyi en yüksek standartlı hizmeti üreteceğiz.

Karaman Ticaret Borsası olarak bizler, üyelerimiz ile direk ve samimi ilişkiler kurarak, üyelerimizin sorunlarına çözüm arıyor, sorunların çözümü için yoğun çaba sarf ediyoruz. Üyelerimizin her alanda gelişmesine, kurumsallaşmasına ve rekabet edebilirliğine büyük önem gösteriyoruz. Üyelerimizin iş hacimlerini arttırabilmeleri için onların Türkiye ve dünya pazarına açılmaları konusunda üyelerimizi destekliyoruz.

KARAMAN TİCARET BORSASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
EKREM ÇAVAŞ