KARAMAN TİCARET BORSASI
MENU

Hizmet Standardı Tablosu

 

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi (en fazla)

Hizmetin Bedeli

1

ÜYELİK

İŞLEMİ

 ​      Tüzel Kişiler İçin:

  1-Tescil İlanının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği yada Ticaret Sicil   Tasdiknamesi.

  2-Tescil İlanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme  örneği.

  3-Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri.

  4-Temsilcilerin Muhtar onaylı ve fotoğraflı ikametgah il muhabiri.

  5-Temsilcilerin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafı.

  6-Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi kaydını gösterir belge

  7-Mevzuatla istenen ve gerekli görülen diğer belgeler.

 

     Gerçek Kişiler için:

  1-İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna tabi maddelerin alım satımının olduğunu gösterir  Ticaret Sicil   

     Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği veya Sicil Tasdiknamesi.

  2-Noter Tasdikli imza Sirküsü.

  3-Muhtar onaylı ve fotoğraflı ikametgah il muhabiri ile Nüfus cüzdanı örneği.

  4-Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf.

  5-Vergi levhası fotokopisi veya Vergi kaydını gösterir belge.

  6-Mevzuatla istenen ve gerekli görülen diğer belgeler.

 

5 iş günü

Dereceye Göre Kayıt Ücreti

2

BELGE

HAZIRLAMA

Dilekçe

10 Dakika

-

3

BİLGİ

GÜNCELLEME

Bilgi Güncelleme Formu

10 Dakika

-

4

TESCİL

İŞLEMİ

Alım Satım Evrakı (Fatura, Müstahsil Makbuzu)

5 Dakika

Belge Tutarının

 %0,2 (Binde iki)si

5

ÜYELİK

İPTALİ

  1-Dilekçe

  2-İşi Bırakma yoklama tutanağı

  3-Ticaret Sicilinden veya Esnaf Sicilinden alınmış sicil terk belgesi

30 Dakika

Aidat borcunun dönem olarak hesaplanan miktarı

        

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yeri veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İLK MÜRACAT YERİ

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

İsim

Hüseyin ÖRS

İsim

H. Fatih FINDIK

Unvanı

İstatistik ve Tescil Memuru

Unvanı

Genel Sekreter

Telefon

0 338 213 37 69

Telefon

0 338 213 37 69

Faks

0 338 213 58 92

Faks

0 338 213 58 92

Adres

Hasan Özkaymak Buğday Pazarı

No:2 KARAMAN

Adres

Hasan Özkaymak Buğday Pazarı

No:2 KARAMAN