KARAMAN TİCARET BORSASI
MENU

Bilgi Edinme Hakkı

24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” ve 27 Nisan 2004 tarih ile 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca; gerçek ve tüzel kişilerin Borsamızın görev alanına giren konulardaki bilgi taleplerini en kısa zamanda ilgili birimlere yöneltmek ve sonuçlarını talep sahiplerine ulaştırmak amacıyla Borsamız bünyesinde “Bilgi Edinme Alanı” oluşturulmuştur. ​​​

* Not 1: Tüzel kişilerde ilgili alanlara Tüzel Kişi Yetkilisi Bilgileri girilmelidir.

* Not 2 : Bütün alanların doldurulması zorunludur.