KARAMAN TİCARET BORSASI
MENU
Karaman Ticaret Borsası toplantı salonunda düzenlenen ‘’Endüstriyel ve Tarımsal Sektörlerde Yeşil Dönüşüm’’ eğitimi, TOBB Akdemik danışmanımız Doç.Dr. Yiğit Anıl Güzelipek eğitmenliğinde üyelerimizin katılımı ile gerçekleşti.
Konu ile ilgili açıklamasın da Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Çavaş; Yeşil Dönüşüm, ekonomik büyüme ve kaynak kullanımının birbirinden ayrıştırılmasını, tarım ve sanayide büyük bir dönüşümü "kimsenin geride bırakılmaması" sloganıyla adil ve kapsayıcı bir küresel iklim rolünü içeren geniş kapsamlı bir stratejik vizyon olma niteliği taşıyor.
İsminden de anlaşılacağı üzere Yeşil Dönüşüm, tüm kesimleri ortak bir nokta da buluşturmayı ve tüm tarafların meselelerini mümkün olduğu kadar ortak bir payda da kapsayıcı bir biçimde çözmeyi amaçlıyor.
Bu eğitimin amacı, Yeşil Dönüşümün sağlayacağı ekonomik, çevresel ve sosyal kazanımları dönüşüm etkisinin en fazla görüleceği sektörler ve mekanlar üzerinden ortaya koymaktır.
Yeşil dünyanın en önemli rengidir ve sevgi onun güzelliğinden doğar bilinciyle hareket ediyor, işlerimizi yeşili ve doğayı koruyarak, sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Eğitimlerimiz devam edecektir dedi.
Eğitim katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.