KARAMAN TİCARET BORSASI
MENU

Neden Borsa Tescili Yaptırmalıyım?

Borsamızda tescil ettirdiğiniz müstahsil alımlarınızda ödemiş olduğumuz zirai stopaj bitkisel ürünlerde %4 ten %2 ye, hayvansal ürünlerde %2 den %1 e düşer. 

Aldığınız ürünlerin faturalarında tescil aramanız, sizi bir başkasının vergi sorumluluğundan kurtarır. Tescil edilen her fatura, müstahsil sorumluluk halkasını dahil olur ve taraflar arasında akit sayılır.

Fatura tesciliyle birlikte ürünleriniz gerçek değerinde satılır, fahiş fiyatlara maruz kalmazsınız.

5174 sayılıkanunun 32. maddesi gereğince; Ticaret Borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım-satımı ile uğraşanlar, Borsaya kayıt olmak ve tescillerini yaptırmak zorundadırlar. Kanuna uymayanların kayıtları, borsaca resen yapılır ve kendilerine tebliğ edilir.

5174 sayılıkanunun 46. maddesi gereğince; Borsaya tabi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelerinin borsalara tescili zorunludur. Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar da bu madde kapsamındadır.

5174 sayılı kanunun 46. maddesi gereğince; Borsalar üyelerinin alım satımlarının tamamını tescil ettirip ettirmediklerini denetlemeye yetkilidirler. Bu amaçla, üyelerin ilgili defter ve evraklarını inceleyebilirler. Bu incelemeler sonucunda geçerli bir neden olmaksızın belirtilen sürelerde tescil zorunluluğunun yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda, muameleler resen tercih edilir. Geçerli neden olmaksızın belirtilen sürelerde (30 gün) tescil zorunluluğun yerine getirilmemesi durumunda tescil ücreti % 50 fazlası ile tahsil olunur.

Ayrıca, süresinde ödenmeyen tescil ücretine 6183 sayılı Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir.