KARAMAN TİCARET BORSASI
MENU

Bilindiği üzere Kuruluşumuz stoklarında yer alan ürünlerin satış işlemi web tabanlı "TMO Kullanıcılar ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMLARI" üzerinden yapılmaktadır. platforma mail adresleri ve şifreleri ile giriş yapabileceklerdir. Platformlara ilk defa üye olacak kişi ve firmaların; internet üzerinden üye olması, üyeliğini ve üye olurken girdiği bilgilerin doğruluğunu hinterlandında bulunduğu TMO Başmüdürlüğüne/Şube Müdürlüğüne giderek onaylatması gerekmektedir. Her firma sisteme bir kez üye olabilecek, bu üyelik ise firma içerisinde bir kişi ile sınırlı tutulacaktır. Sistemde üyelerin sektör ayrımı ve fiili tüketim takibi yapılacağından üyelik aşamasındaki bilgilerin (fiili tüketim, ihracat miktarı, adres beyanı, fabrika sayısı vb) doğru bir şekilde girilmesi önem taşımaktadır. Un fabrikaları Ağustos ayı satışlarımıza 01 Ağustos – 08 Ağustos 2022 (dahil) tarihleri arasında www.tmo.gov.tr adresindeki TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden fiyat taahhütnamesi vererek başvuru yapabileceklerdir. Ayrıca söz konusu tahhütname firmalarca ıslak imzalı olarak hinterlandında bulunduğu Başmüdürlük/Müdürlüklere elden teslim edilecektir.

Dosya Eki - PDF

Duyurular