KARAMAN TİCARET BORSASI
MENU

TMO stoklarında yer alan hububat (ekmeklik buğday, arpa, mısır ve çavdar-tritikale-yulaf) kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedel mukabili, makarnalık buğday ise kullanıcısına (makarna, şehriye, bulgur ve irmik fabrikalarına) peşin bedel mukabili serbest olarak 01 Aralık 2023 tarihinden itibaren satışa açılmıştır. 

2023 Aralık ayı makarnalık buğday. ekmeklik buğday, arpa ve mısır satışları için talep başvuruları www.tmo.gov.tr adresindeki TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden 02 Aralık 2023 (dahil) tarihinden itibaren gerçekleştirilebilebilecektir. Makarnalık buğday, ekmeklik buğday, arpa ve mısır talep edenlerin Satış Platformu üzerinden başvuru yapması gerekmektedir. Satışlardan istifade etmek isteyenler miktar limiti olmaksızın başvuru yapabilecektir.

Satışı yapılan makarnalık buğday, ekmeklik buğday, arpa, mısır için para yatırma süresi 25 Aralık 2023 (dahil), Türib takas son işlem tarihi 27 Aralık 2023 (dahil) tarihinde sona erecektir. TMO depolarındaki ürünler için son teslim tarihi 29 Aralık 2023 (dahil) olarak uygulanacaktır. Çavdar-tritikale-yulaf talepleri Başmüdürlüklerimiz tarafından elden alınacak olup çavdar-tritikale-yulaf satışlarında son para yatırma tarihi 25 Aralık 2023 (dahil), son teslimat tarihi ise 29
Aralık 2023 (dahil) olarak belirlenmiştir. Satış esasları ile ilgili detaylı bilgilere www.tmo.gov.tr web adresinden ulaşılabilecektir.

Ayrıca TMO stoklarında bulunan Groski çeşidi pirinç peşin bedel mukabili kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak 19.000 TL/Ton fiyatla toptan satışa açılmıştır. Bu kapsamda; Mersin Başmüdürlüğümüzden 3.000 ton, Kayseri Başmüdürlüğümüzden 450 ton, Konya Başmüdürlüğümüzden 500 ton, Ankara Başmüdürlüğümüzden ise 150 ton ton, olmak üzere toplam 4.100 ton groski çeşidi pirinç toptan satışı ile ilgili tüm iş ve işlemler için yukarıdaki Başmüdürlüklerimiz yetkilidir. Satışı yapılan pirinçler için son para yatırma tarihi 25 Aralık 2023, son teslimat tarihi ise 29 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir.

Dosya Eki-1

Dosya Eki-2

Duyurular