KARAMAN TİCARET BORSASI
MENU

TMO stoklarında bulunan ve ek'de yer alan ekmeklik buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve 2022 mahsulü mısır aşağıda yer alan esaslar ve ek'de belirtilen fiyatlarla kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak, yine ek'de yer alan makarnalık buğday ve 2023 mahsulü mısır aşağıda yer alan esaslar ve ek'de belirtilen fiyatlarla kullanıcısına peşin bedel mukabili serbest olarak 08 Nisan 2024 tarihinden itibaren satılacaktır.
A) HUBUBAT SATIŞ USUL VE ESASLARI:
Hububat satışlarımıza başvurular; ELÜS stokları için TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) üzerinden, TMO depolarında bulunan stoklar için stokun bulunduğu Başmüdürlüklerimize elden gerçekleştirilecektir. Bu nedenle ELÜS stoklarına başvuru yapacakların hem TMO Elektronik Satış Platformuna (ESP) hem de TÜRİB'e (Türkiye Ürün İhtisas Borsası) üye olması gerekmektedir. (Ek-1)'de yer alan; ekmeklik buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve 2022 mahsulü mısır kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak, (Ek-1)'de yer alan; makarnalık buğday kullanıcısına (makarna, şehriye, bulgur ve irmik fabrikalarına), 2023 mahsulü mısır kullanıcısına [kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlara (beyaz et, yumurta) ve yem fabrikalarına] peşin bedel mukabili serbest olarak, satılacaktır. Nisan ayı satış talimatı ile satışa açılan TMO deposunda stoklu hububatın (ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve mısır) tamamının ödemesi peşin olarak kredi kartı ile yapılabilecektir. Bu talimatımızla yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp alınmayacağı hususu Ek-2'de yer alan satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir. ELÜS satışlarından maniplasyon ilave ücreti alınmayacaktır.
Satış Platformu üzerinden satışı yapılacak ELÜS stokları Nisan ayında platform üzerinden alınacak talepler doğrultusunda dağıtılacaktır. Satışa açılan tüm ürünler için son para yatırma, son teslim ve ELÜS'ler için takas tarihleri aşağıda belirtilmiştir.
ELÜS Hububat Stokları (Başvuru Satış Platformu)
ELÜS Stokları İçin Platform Talep Toplama Tarihi : 08 – 18 Nisan 2024
TÜRİB Takas Son İşlem Tarihi : 26 Nisan 2024 (dahil)
TMO Deposunda Stoklu Hububat (Başvuru Başmüdürlüklere)
Son Para Yatırma Tarihi : 26 Nisan 2024 (dahil)
Ürün Son Teslim Tarihi : 30 Nisan 2024 (dahil)

Dosya Eki

Duyurular