KARAMAN TİCARET BORSASI
MENU

Bilindiği üzere ekmeklik buğday stoklarımız Kuruluşumuza makul fiyatlarla piyasaya ekmeklik un vereceğini taahhüt eden un fabrikalarına verdikleri fiyat taahhütleri dikkate alınarak dağıtılıp satışı yapılmaktadır.
Haziran 2022 ekmeklik buğday satışlarımıza fiyat taahhütü veren ve fatura girişlerini tamamlayan firmalara TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden dağıtım yapılmış olup tahsis sonuçları talep eden firmalarca platformdan giriş yapılarak görülebilecektir.
ELÜS tahsis sonuçları takas ve ciro işlemlerinin yapılabilmesi için 17 - 31 Ağustos 2022(dahil) tarihleri arasında her gün Ürün İhtisas Borsası A.Ş.'ye gönderilecektir. Talep sahiplerinin yatırım hesaplarında bu tarih itibariyle tahsis edilen ürün mktarına karşılık gelen ürün bedellerini yatırmış olması
gerekmektedir.
TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden yapılan ithal ve yerli ekmeklik buğday tahsisleri 26 Ağustos 2022(dahil) tarihine kadar TMO hesaplarına para yatırılmak sureti ile teslim alınabilecektir. Bu ürünler için son teslim tarihi 12 Eylül 2022(dahil)'dir.

Dosya Eki - PDF

Duyurular