KARAMAN TİCARET BORSASI
MENU

TMO stoklarında bulunan ve ek'de yer alan ekmeklik buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale aşağıda yer alan esaslar ve ek'de belirtilen fiyatlarla kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın, yine ek'de yer alan makarnalık buğday ve mısır aşağıda yer peşin bedel mukabili serbest olarak alan esaslar ve ek'de belirtilen fiyatlarla peşin bedel mukabili serbest olarak kullanıcısına 01 2024 Şubat tarihinden itibaren kırmızı mercimek ve pirinç ise aşağıda belirtilen esaslar ve ek'de belirtilen fiyatlarla 01 Şubat 2024 tarihinden itibaren satılacaktır.
A) HUBUBAT SATIŞ USUL VE ESASLARI:
Hububat satışlarımıza başvurular; ELÜS stokları için TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) üzerinden, TMO depolarında bulunan stoklar için stokun bulunduğu Başmüdürlüklerimize elden gerçekleştirilecektir. Bu nedenle ELÜS stoklarına başvuru yapacakların hem TMO Elektronik Satış Platformuna (ESP) hem de TÜRİB'e (Türkiye Ürün İhtisas Borsası) üye olması gerekmektedir. (Ek-1)'de yer alan; ekmeklik buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak, (Ek-1)'de yer alan; makarnalık buğday kullanıcısına (makarna, şehriye, bulgur ve irmik fabrikalarına), mısır kullanıcısına [kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlara (beyaz et, yumurta) ve yem fabrikalarına] peşin bedel mukabili serbest olarak satılacaktır.
Bu talimatımızla yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp alınmayacağı hususu ek'de yer alan satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir. ELÜS satışlarından maniplasyon ilave ücreti alınmayacaktır. Satış Platformu üzerinden satışı yapılacak ELÜS stokları (makarnalık buğday, ekmeklik buğday, arpa, mısır ve yulaflar) şubat ayında platform üzerinden alınacak talepler doğrultusunda dağıtılacaktır. Satışa açılan tüm ürünler için son para yatırma, son teslim ve Elüsler için takas tarihleri aşağıda belirtilmiştir.
ELÜS Hububat Stokları (Başvuru Satış Platformu)
ELÜS Stokları İçin Platform Talep Toplama Tarihi : 02 – 13 Şubat 2024
Türib Takas Son İşlem Tarihi : 23 Şubat 2024 (dahil)
TMO Deposunda Stoklu Hububat (Başvuru Başmüdürlüklere)
Son Para Yatırma Tarihi : 23 Şubat 2024 (dahil)
Ürün Son Teslim Tarihi : 29 Şubat 2024 (dahil)

Dosya Eki

Duyurular