KARAMAN TİCARET BORSASI
MENU

TMO stoklarında bulunan ve ekli listelerde yer alan hububat ve bakliyatlar aşağıda belirtilen esaslar ve eklerde yer alan fiyatlarla tarihinden itibaren peşin bedel mukabilinde 02 Haziran 2022 tarihnden itibaren satılacaktır.
TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) vasıtasıyla satılacak stoklar Ek listede belirtilmiştir. ESP vasıtasıyla satılacak ürünlere ilişkin Başmüdürlük veya Müdürlüklerimize talep başvuruları elden değil, www.tmo.gov.tr adresindeki TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU yapılacaktır.

Dosya Eki - PDF

Duyurular