KARAMAN TİCARET BORSASI
MENU

TMO stoklarında bulunan ve ekte yer alan ekmeklik buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale aşağıda yer alan esaslar ve ekte belirtilen fiyatlarla kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın yine ekte yer alan makarnalık buğday ve mısır aşağıda yer peşin bedel mukabili serbest olarak belirtilen fiyatlarla peşin bedel mukabili serbest olarak kullanıcısına 04 Mart 2024 tarihinden itibaren kırmızı mercimek ve pirinç ise aşağıda belirtilen esaslar ve ekte belirtilen fiyatlarla 04 Mart 2024 tarihinden itibaren satılacaktır.
A) HUBUBAT SATIŞ USUL VE ESASLARI:
Hububat satışlarımıza başvurular; ELÜS stokları için TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) üzerinden, TMO depolarında bulunan stoklar için stokun bulunduğu Başmüdürlüklerimize elden gerçekleştirilecektir. Bu nedenle ELÜS stoklarına başvuru yapacakların hem TMO Elektronik Satış Platformuna (ESP) hem de TÜRİB'e (Türkiye Ürün İhtisas Borsası) üye olması gerekmektedir. Ekte yer alan; ekmeklik buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak; makarnalık buğday kullanıcısına (makarna, şehriye, bulgur ve irmik fabrikalarına), mısır kullanıcısına [kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlara (beyaz et, yumurta) ve yem fabrikalarına] peşin bedel mukabili serbest olarak satılacaktır. Mart ayı satış talimatı ile satışa açılan arpaların ödemesi peşin olarak kredi kartı ile yapılabilecektir.
Bu talimatımızla yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp alınmayacağı hususu ekte yer alan satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir. ELÜS satışlarından maniplasyon ilave ücreti alınmayacaktır. Satış Platformu üzerinden satışı yapılacak ELÜS stokları Mart ayında platform üzerinden alınacak talepler doğrultusunda dağıtılacaktır. Satışa açılan tüm ürünler için son para yatırma, son teslim ve Elüsler için takas tarihleri aşağıda belirtilmiştir.
ELÜS Hububat Stokları (Başvuru Satış Platformu)
ELÜS Stokları İçin Platform Talep Toplama Tarihi : 04 – 11 Mart 2024
TÜRİB Takas Son İşlem Tarihi : 22 Mart 2024 (dahil)
TMO Deposunda Stoklu Hububat (Başvuru Başmüdürlüklere)
Son Para Yatırma Tarihi : 22 Mart 2024 (dahil)
Ürün Son Teslim Tarihi : 29 Mart 2024 (dahil)

Dosya Eki

Duyurular