KARAMAN TİCARET BORSASI
MENU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Ocak 2020 tarih ve 31019 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 8. Maddesinde belirtilen şartları taşıyan ve Enerji Yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kuruluşların(yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler, toplam inşaat alanı en az yirmi bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beş yüz TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az on bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi iki yüz elli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri için geçerlidir.) en geç 2023 yılına kadar TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alması zorunlu hale gelmiştir. Hem yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmek adına hem de gelecek nesillerimize yaşanabilir bir çevre bırakmak adına sizlere Konya Bölge Koordinatörlüğü olarak Belgelendirme sürecinde destek olmaya hazırız. TS EN ISO 50001 EYS konusunda akreditasyon şartlarımızı da yerine getirdiğinizi bilmenizi isteriz.

Dosya Eki

Duyurular