KARAMAN TİCARET BORSASI
MENU

12 Mart 2023 tarih ve 32130 sayılı Resmî Gazete ile yayınlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında; Borsamıza ait 31.12.2022 tarihinden önce aidat borcu bulunan üyelerimiz, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 9 eşit taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler.

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesinin 11 inci fıkrası kapsamında yer alan alacakların, yapılandırılması için öngörülen başvuru ve ödeme süreleri 25.5.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7300 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile uzatılmıştır.

Yapılandırmaya başvuru yapmak isteyen üyelerimizin 30 Haziran 2023 tarihine kadar Borsamız muhasebe servisine müracaat etmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için;
Hüseyin ÖRS - Kayıt ve Tescil Memuru
Telefon: 0338 213 37 69

Duyurular