KARAMAN TİCARET BORSASI
MENU

Makarnalık ve ekmeklik buğdaylar, çavdar, yulaf ve tritikale ile bakliyat ve pirinçler aşağıda belirtilen esaslar ve ekte yer alan fiyatlarla 01 Kasım 2022 tarihinden itibaren peşin bedel mukabilinde satılacaktır.

Dosya Eki

Duyurular