KARAMAN TİCARET BORSASI
MENU

Toprak Mahsulleri Ofisi stoklarında bulunan mısırlar; kanatlı hayvan besici ve yetiştiricileri (yumurta ve beyaz et), 24 aydan büyük dişi büyükbaş hayvan yetiştiricileri ile yem fabrikalarına yönelik 4.500-5.250-5.500 TL/Ton (KDV, Maniplasyon Hariç) fiyatla peşin bedel mukabili satılacaktır.
Satış Usul ve Esasları:
Kullanıcılarına:
Kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlara (beyaz et ve yumurta),
Yem fabrikalarına,
Büyükbaş (24 aydan büyük dişi) besiciliği yapanlara, mısır stokları peşin bedel mukabili serbest olarak satılacaktır.
Kullanıcıların (beyaz et, yumurta, 24 aydan büyük dişi büyükbaş hayvan besiciliği yapanlar ve yem fab.) mısır başvuruları Başmüdürlüklerimiz vasıtasıyla elden kabul edilecektir.

Dosya Eki

Duyurular